Rejestracja do konkursu festiwalowego
Imię i nazwisko zgłaszającego


Ulica
Numer
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer telefonu
Adres e-mail
PESEL


Kategoria konkursowa
Tytuł produkcji
Miejsce produkcji
Czas trwania
Nośnik na którym film zostaje zgłoszony
Krótki opis filmu


Ekipa realizacyjna
Producent
Reżyser
Operator obrazu
Kierownik produkcji


Oświadczenie
Zgłaszający posiada prawo do dokonania
powyższego zgłoszenia produkcji
na pokaz konkursowy podczas festiwalu
Życie pod specjalnym nadzorem.
Zgłaszający zapoznał się z regulaminem
i w pełni go akceptuje